Privacyverklaring &KAAT Events

 

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door &KAAT Events. Gevestigd aan de Veestraat 77, 5021PN te Tilburg.

Via de website www.enkaat.nl van &KAAT Events worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 april 2023.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website informatie aanvragen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om het bericht te kunnen versturen. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld. 

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag te behandelen. Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website en/of diensten, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • (factuur)Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Betaalgegevens;

 

 Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jouw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • het afhandelen van betalingen;
 • je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren, op de locatie waarvan je ons gegevens verstrekt;

 

&KAAT Events verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

 

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met &KAAT Events een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal &KAAT Events mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastingdienst gegevens bij ons opvraagt.

    

Beveiliging persoonsgegevens

&KAAT Events neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Karin Janssen via info@enkaat.nl

 

SSL

&KAAT Events maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het contactformulier.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Heb je nog vragen over het privacybeleid van &KAAT Events dan kun je per e-mail contact opnemen via info@enkaat.nl

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één week reactie.